Β2 2e leçon V 9.10.20

vendredi 9 octobre 2020

Delf B2 (2h)

Delf ado B2

2e  leçon

 

Objectifs : διόρθωση κατανόησης κειμένου / πλάνο έκθεσης / άσκηση κατανόησης κειμένου / οι παππούδες (ο ρόλος τους στην οικογένεια) / το μοίρασμα του νοικοκυριού στο σπίτι / οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας / το κακομαθημένο παιδί

  1. livre p.62 -> διόρθωση κατανόησης κειμένου
  2. livre p.64-65 -> άσκηση κατανόησης κειμένου
  3. livre p.66 -> τα χαρακτηριστικά των νέων παππούδων και ο ρόλος τους στην οικογένεια. Συζητούν για τη σχέση που έχουν με τους παππούδες τους – πλάνο έκθεσης.
  4. livre p.68-71 -> αναφέρονται στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας / το παιδί που βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος και οι δουλειές του σπιτιού.

 

DV : 1) livre p.66 (PE)

2) livre p.69-71 (vocabulaire)