Επί σειρά ετών επενδύουμε σε πρωτοποριακό εξοπλισμό αυτού του είδους, ο οποίος 
εντάσσεται οργανικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλων των επιπέδων διδασκαλίας.
Έτσι επιτυγχάνεται:
 

Αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος.

Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία.       

Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.

Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών.

Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (οπτικό,ακουστικό, κιναισθητικό Βλ. Gardner).

Εδραίωση αυτοπεποίθησης.