ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου μας απευθύνεται τόσο σε μαθητές όσο και σε ενήλικες.
Πρωταρχική μας φιλοσοφία είναι ότι πάντοτε είναι ώρα για απόκτηση γνώσης και ποτέ δεν είναι αργά για εκμάθηση και επιμόρφωση.
Οι άξονες σπουδών συνίστανται:
Στην ξενόγλωσση κατάρτιση μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
Στην ξενόγλωσση κατάρτιση ενηλίκων κάθε ηλικίας, ώστε να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής τους

Περιηγηθείτε στα προγράμματα σπουδών μας και επιλέξτε το καταλληλότερο για εσάς και τα παιδιά σας.

Τα προγράμματα σπουδών της σχολής μας βασίζονται στο Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)