Ο μαθητής της εβδομάδας / Student of the Week

Τι είναι ο Student of the week ?

Γνωρίζουμε όλοι οτι η ενθάρρυνση και τα κίνητρα αποτελούν βασικό συστατικό επιτυχίας. Επιβραβεύουμε την προσπάθεια σε διαφορετικούς τομείς κάθε εβδομάδα, βάζοντας συγκεκριμένους στόχους, εκπαιδεύοντας έτσι τους μαθητές μας να προσπαθούν και να πετυχαίνουν. Γενικά, η εικόνα των μαθητών για την προσπάθεια είναι εξελισσόμενη.

Οι μαθητές χρειάζονται συγκεκριμένους προσδιορισμούς, για να συγκροτήσουν πεποιθήσεις για την προσπάθεια σε συγκεκριμένους τομείς, και πρέπει να παρακινούνται να επικαιροποιούν αυτές τις πεποιθήσεις, όσο αναπτύσσονται οι δεξιότητές τους.

Όταν ενθαρρύνουμε και εκτιμάμε την προσπάθεια, οι μαθητές μας θα αρχίσουν να θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους για τη δική τους μάθηση (Ryan & Deci, 2000).

Ένας απο τους τρόπους ενθάρρυνσης που χρησιμοποιούμε στη τάξη είναι η ανάδειξη απο την δασκάλα του «μαθητή της εβδομάδας» Το όνομα του μαθητή ανακοινώνεται στην τάξη και στον ειδικό πίνακα στο σχολείο μας. Τις πρώτες 2 εβδομάδες ο στόχος ήταν “THE BEST LISTENER” ,ο μαθητής δηλαδή, που ακούει πιο προσεκτικά τη δασκάλα του. Ακολουθούν άλλοι στοχοι όπως “Working with our partners”, “Speaking English in class” και άλλες πρακτικές που θέλουμε να ενθαρρύνουμε.

Σας καλούμε να ενθαρρύνετε την ανάληψη ευθυνών (χρησιμοποιεί μόνο του το e-book, ή κάνει τις ασκήσεις χωρίς να ζητάει βοήθεια) και να επιβραβεύετε το παιδί σας, προκειμένου να νιώθει περήφανο για όσα καταφέρνει.

Οι θετικές σκέψεις και τα συναισθήματα, που είναι μέρος αυτής της διαδικασίας ενθάρρυνσης απο τη δασκάλα και τους γονείς, θα συμβάλουν στο να προχωρήσει περαιτέρω η μαθησιακή διαδικασία αλλά και η αυτοπεποίθηση του παιδιού σας

  • Δείτε τους Students of the week παρακάτω..

November-December 2021

Anastasis Spanos (Pr1a M-W)

The student who has shown the greatest improvement since day one!

George Pavlidis (Pr1b M-W)

The student who has shown the greatest improvement since day one!

Marios Kiriakos (Pr2 M-W)

The best learner at telling the time!

Dimitra Karatza (A' class M-W)

The best learner at learning New Active Vocabulary!

Chara & Nick Tapeinos (B' class M-W)

The best students at writing about their favourite place!

Chris Moutsios (Pr1a T-T)

The student who has shown the greatest improvement since day one!

Argiris Paraskevopoulos (Pr1b T-T)

The student who has shown the greatest improvement since day one!

Marina Labrou (Pr2 T-T)

The best project!

Billy Papadopoulos (A level T-T))

The best learner at talking about his/her routine!

Dimitra Marouga (Ba 'level T-T)

The best learner at collecting information about museums!

Aram Ezekelian (Bb class T-T)

The best presentation of project!

Iro Kapani A' junior

Le prix du mois d’octobre se donne à Iro Kapani pour ses idées originales!

Fay Kabrani A' junior

Le prix du mois d’octobre se donne à Fay Kabrani pour son effort continu dans la classe !

Iris Merentiti

Le prix du mois d’octobre se donne à Iris Merentiti pour sa participation active dans la classe!

Alexandra Anastasopoulou Pr1 Friday

The student that never gives up!