ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

IELTS

Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι κάθε χρόνο χρησιμοποιούν το IELTS για να διευρύνουν τις προοπτικές τους στον αγγλόφωνο κόσμο και όχι μόνο. Το IELTS είναι σχεδιασμένο ώστε να αξιολογεί τις γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων που επιθυμούν να σπουδάσουν σε χώρες όπου η Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ως γλώσσα επικοινωνίας.

IELTS

Η αγγλική γλώσσα αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για δικηγόρους που διαχειρίζονται διεθνείς υποθέσεις. Η εξέταση αυτή αξιολογεί την γλωσσική δεξιότητα στα αγγλικά και δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες εργοδοτών και δικηγόρων. Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει το ILEC ως απόδειξη της ικανότητας χρήσης της γλώσσας σε διεθνές νομικό περιβάλλον. Δίνει την ευκαιρία στους υποψηφίους να αποδείξουν στους μελλοντικούς εργοδότες τους ότι κατέχουν την απαιτούμενη γνώση αγγλικών ώστε να επικοινωνούν με πελάτες και επαγγελματίες, και να κατανοούν κείμενα διεθνούς νομικού πλαισίου. Απευθύνεται επίσης και σε φοιτητές του κλάδου της Νομικής. Η εξέταση Cambridge ILEC αξιολογεί την γλωσσική δεξιότητα στα αγγλικά στα επίπεδα Β2 και Γ1

IELTS

Η εξέταση Key English Test (KET) αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages ). Προσφέρει ένα βασικό τίτλο γλωσσομάθειας στην Αγγλική γλώσσα και είναι το πρώτο βήμα για το Cambridge Level Two, την εξέταση Preliminary English Test (PET) και τις υπόλοιπες εξετάσεις του Cambridge.

IELTS

Η εξέταση Preliminary English Test (PET) αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 τουΚοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages). Οι μαθητές αυτού του επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε καθημερινές καταστάσεις που απαιτούν αρκετά προβλέψιμη χρήση της γλώσσας στη χώρα τους ή το εξωτερικό και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με αγγλόφωνους ή μη ομιλητές

IELTS

Το Certificate in Advanced English αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις δομές των Αγγλικών με ευκολία και άνεση. Στο επίπεδο αυτό, οι μαθητές θεωρείται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις περισσότερες περιστάσεις που μπορούν να προκύψουν σε αγγλόφωνη χώρα, σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο καθώς και στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης.

IELTS

Το Certificate of Proficiency in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Πρόκειται για εξετάσεις μεγάλων απαιτήσεων που απευθύνονται σε μαθητές που έχουν φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας και μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σχεδόν σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο της Αγγλικής γλώσσας.

Η εξέταση FCE for Schools είναι μια νέα έκδοση του FCE. Ακολουθεί την ίδια φόρμα και αντιστοιχεί στο ίδιο ακριβώς επίπεδο γλωσσομάθειας με την εξέταση FCE. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές σχολικής ηλικίας με αντίστοιχη θεματολογία, έτσι είναι ιδανική επιλογή για μαθητές αυτού του επίπεδου.

Πλεονεκτήματα της εξέτασης FCE for Schools

Ίδια αναγνώριση και ίδιο επίπεδο γλωσσομάθειας με την εξέταση FCE.
Θεματολογία προσαρμοσμένη στις γνώσεις και την ηλικία των μαθητών, που βασίζεται σε οικείες καταστάσεις αποσκοπώντας στην αύξηση της αυτοπεποίθησήςτους.
Φιλική εξέταση και ιδανική επιλογή για μαθητές που επιθυμούν πιστοποίηση αγγλικών στο επίπεδο Β2.
Λογική συνέχεια της εξέτασης PET for Schools (Β1).
Διαθέσιμη για όλους τους υποψηφίους ανεξαρτήτως ηλικίας.
Η επιτυχία στην εξέταση FCE for Schools προσφέρει ενθουσιασμό στους μαθητές για να προχωρήσουν και σε εξετάσεις για πιστοποιητικά υψηλότερου επιπέδου.
Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ FCE και FCE for Schools;

Το FCE for Schools συμπληρώνει την σειρά εξετάσεων English for Schools οι οποίες είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών σχολικής ηλικίας. Ακολουθεί το ίδιο εξεταστικό μοτίβο και αντιστοιχεί στο ίδιο ακριβώς επίπεδο γλωσσομάθειας με την εξέταση FCE (B2). Η διαφορά θεματολογίας και περιεχομένου, ωστόσο, σε επίπεδο εξεταστικών ενοτήτων, το καθιστά ιδανική και προσβάσιμη επιλογή για τους υποψηφίους χωρίς, ωστόσο, την ύπαρξη ηλικιακών περιορισμών.

Ο χαρακτηρισμός «for Schools» – KET for Schools, PET for Schools, FCE for Schools- αναφέρεται αποκλειστικά στην ηλικία των υποψηφίων στην οποία απευθύνεται πρωταρχικά, χωρίς όμως να θέτει κανέναν περιορισμό στην συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές.

Είναι το FCE for Schools η εξέταση για εσάς;

Καταλαβαίνετε κείμενα από μία ευρεία ποικιλία πηγών.
Χρησιμοποιείτε τα Αγγλικά για να κρατήσετε σημειώσεις όταν κάποιος μιλάει Αγγλικά.
Συνομιλείτε με ανθρώπους στα Αγγλικά γύρω από μια ευρεία ποικιλία θεμάτων.
Καταλαβαίνετε ανθρώπους που μιλούν Αγγλικά σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές;
Εάν τα παραπάνω περιγράφουν τις τωρινές σας δεξιότητες ή το επίπεδο δεξιοτήτων στο οποίο στοχεύετε, τότε το FCE for Schools είναι η κατάλληλη εξέταση για εσάς.

Που θα σας βοηθήσει το FCE for Schools;

Το FCE for Schools κατατάσσεται στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση.

Στο επίπεδο Β2 ο μέσος χρήστης Αγγλικών είναι σε θέση να:

Κατανοεί το κύριο νόημα σύνθετων κειμένων.
Συμμετέχει σε συζητήσεις γύρω από εύρος θεμάτων, να εκφράζει τις απόψεις του και να παρουσιάζει επιχειρήματα
Συντάσσει ευνόητα και αναλυτικά κείμενα εκφράζοντας απόψεις και εξηγώντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους.
Τι περιλαμβάνει η εξέταση
Η εξέταση FCE for Schools αποτελείται από 4 ενότητες: Reading & Use of English, Writing, Listening and Speaking.

PaperContentPurpose

Reading and Use of English 
(1 hour 15 minutes) 
See sample paper

7 parts/52questions

Students need to be able to understand a range of texts, including how they are organised and the opinions and attitudes expressed in them. The texts will be from sources familiar to school-aged learners, such as magazines, articles, fiction and advertisements, but targeted at the interests of students.

Students’ use of English will be tested by tasks which show how well they can control their grammar and vocabulary.

Writing 
(1 hour 20 minutes) 
See sample paper

2 parts

Students are required to produce two pieces of writing. The first piece is compulsory and will be an essay of 140–190 words. For the second, they can choose from an article, email/letter, essay, review or story of 140–190 words.

Listening 
(about 40 minutes) 
See sample paper

4 parts/30questions

Requires being able to follow and understand a range of familiar spoken materials, such as news programmes, public announcements and other sources, but targeted at the interests of school-aged learners.

Speaking 
(14 minues per pair of candidates) 
See sample paper

4 parts

A face to face test taken with one or two other candidates and an examiner. Students have to show how well they can produce spontaneous spoken language, talking with either the examiner, the other candidate, or by themselves.