Το Kide Science έρχεται στην Ελλάδα

Kide Science is coming to Greece!
Το Kide Science έρχεται από την Φιλανδία 🇫🇮 στην Ελλάδα αποκλειστικά για τους μαθητές του ELA. (Educational Leadership Association)

Είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι για αυτή τη συνεργασία – Οι  καθηγητές μας εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν στο πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του KiDE Science.
Οι μαθητές που πήραν μέρος στην πιλοτική φάση του προγράμματος ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ με τη διαδικασία, τα πειράματα, τις ιστορίες που για εμάς αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι το KiDE Science είναι το απόλυτο match στα γλωσσικά μας προγράμματα.

Μια παιδαγωγική προσέγγιση βασισμένη στη διεπιστημονικότητα, τη διερευνητική και βιωματική μάθηση, την ομαδική εργασία, τη συνδυαστική σκέψη και την παρατήρηση 🔍 .
Φανταστικές ιστορίες που εμπνέουν τους μικρούς επιστήμονες 🔭 🧪 και βοηθούν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την επίλυση προβλημάτων. 💡

Και αυτό είναι μόνο η αρχή…

#changingthefaceofeducation #εla #papademetriouschool

PAPADEMETRIOU SCHOOL  is a member of Educational Leadership Association